PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Miestný spolok Slovenského červeného kríža vo Vrbove

v spolupráci

s Obecnou knižnicou vo Vrbove

Vás pozývajú na

V e ľ k ý

D e t s k ý

K a r n e v a l

Kedy?  26.01 2013

o 14.30 hod.

Kde ? v základnej škole vo Vrbove

Všetci sú srdečne vítaní

Masky a dobrá náladu sú povinné

P.S. : Čakáme aj rodičov

Comments are closed.