PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Dňa 16,09 2012 MS SČK vo Vrbove v spolupráci z farským úradom a národnou transfúznou stanicou v Poprade organizovali odber krvi.Darcovia mohli prísť na farský úrad vo Vrbove od 09.00 hod. do 12.00. hod.kde im bola odobratá krv. Darovania krvi sa zúčastnilo 20 darcov a 18 – tim bola krv aj odobratá.Darcom bolo pripravené občerstvenie vo forme kávy,čaj a kováčov

Všetkým darcom úprimne ďakujeme a tešíme sa na nich znovu.

Zoznam darcov ktorí sa zúčastnili odberu krvi.

 


Ľudovít Šmihula – Kežmarok

Marta Maľaková – Vrbov

František Štieber – Bratislava

Elena Zummerová – Vrbov

Marian Zummer – Vrbov

Ján Vanečko – Vrbov

Ján Kaňa – Vrbov

Peter Bretz – Vrbov

Ján Hrebeňár – Vrbov

Andrea Matalíková – Vrbov

Tomáš Hrebeňár – Vrbov

Slávka Krempaská – Vrbov

Bibiana Durišová – Mlynica

Adriana Matalíková – Vrbov

Ondrej Kaňa – Vrbov

Dagmar Paugschová – Vrbov

Martin Šmihula – Kežmarok

Michal Giblak – Levoča

 

Všetkým darcom úprimná vďaka

Comments are closed.