PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Aktivity MS SČK

Kvapka krvi


Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Vrbove

v spolupráca s Rímskokatolíckym úradom Vrbov,

vás srdečne pozýva k rozhodnutia sa pre

darovanie svojej krvi

 

Darovať svoju krv môžete v našej obci


16 marca 2014


v priestoroch farského úradu vo Vrbove


od 09.00 do 12.00 hod


Tešíme sa na vašu účasť.

 

Kvapka krvi

 


Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Vrbove

v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Vrbov

Vás srdečne pozýva k rozhodnutiu sa pre

darovanie svojej krvi

 

Darovať svoju krv môžete v našej obci.

 

20 októbra  2013

 

v priestoroch farského úradu vo Vrbove

 

od 09.00 do 12.00 hodine

 

Tešíme sa na vašu účasť.

Kvapka krvi

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Vrbove

v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Vrbov

Vás srdečne pozýva k rozhodnutiu sa pre

darovanie svojej krvi

 

Darovať svoju krv môžete v našej obci.

 

19.máj 2013


v priestoroch farského úradu vo Vrbove


od 09.00 do 12.00 hodine


Tešíme sa na vašu účasť.