PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Zoznam darcov za rok 2010

Zoznam darcov krvi za rok 2011

Darcovia krvi MS SČK Vrbov 054

Wiesnar Vladimír

Varmus Martin

Bretz Michal

Dučaková Simona

Čižiková Marcela

Zummerová Elena

Zummer Marian

Krempaská Slavka

Karaš Peter

Vanačko Ján

Zummer Miloš

Pirožek Anton

Plutová Jana

Bretz Peter

Krátka Daniela

Bodyová Katarína

Migač Miroslav

Pirožek Peter

Bartko Lukaš

Body Jozef

Faltin Peter

Kaňa Ondrej

Kaňa Ján

Kovalčík Tomaš

Body Servac

Matalíková Andrea

Paugschová Dagmar

Palenčárová Františka

Melicher Michal

Hrebeňár Tomaš

Čup Peter

Kovalčík Jozef

Dučaková Zuzana

Mataliková Andrea

Dučak Lukaš

Maľaková Marta

Olajárová Iveta

Dilský Pavol

Krajčovič Radoslav

Kovalčíková Terézia

Vanečková Ľudmila

Jankura Stano

Hudaček Ondrej

Kovalčíková Zuzana

Surovková Gabriela

Faltin Tomáš

Čup Michal

Zummer Martin

Olajárová Stela

Zummer Pavol

Kovalčík Jozef

Pirožek Vladimír

Pirožeková Jana

Pirožek Michal

Vanečková Mária

Čup Lukaš

Darcovia krvi MS SČK

 Wiesner Vladimír
Melicher Michal
Body Jozef
Bodyová Katarína
Vanečková Ľudmila
Karaš Ondrej
Krajčovič Radoslav
Zummer Dominik
Dilský Pavol
Čupka Peter
Vanečková Mária
Vanečko Ján
Vanečková Lívia
Kaňa Ján
Pirožek Peter
Hrebeňárová Julia
Faltin Peter
Mataliková Andrea
Zummer Marian
Bartko Lukaš
Hrebeňar Ján
Hrebeňárová Katarína
Maľaková Marta
Pirožek Anton
Hrebeňarová Marcela
Hrebeňarová Lucia
Bretzová Viera
Bretz Peter
Hrebeňár Tomaš
Krempaska Slavka
Kovalčik Jozef ml.
Jankura Stanislav
Zummer Martin
Plutová Janka
Zummerová Elena
Knapikpová Mária
Migač Miroslav
Matalik Peter
Kovalčik Jozef st.
Pirožek Vladimír
Denjenová Eva st.
Mataliková Andrea
Demjenová Eva ml.
Kovalčiková Zuzana
Jankurová Janka
Čup Peter
Bretz Michal
Dučaková Simona
Palenčarová Františka
Paugschová Dagmar
Kollár Jaroslav
Kratka Daniela
Dučak Lukaš