PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Oceňovanie darcov krvi

Ďakujeme

Týmto sa chceme srdečne poďakovať našim sponzorom, ktorí podporili darcov krvi.

 

Veľká vďaka spoločnosti

ktorá našim darcom venovala poukazy s 15% zľavou na návštevu AquaCity Poprad.

 

Veľká vďaka spoločnosti Salmotherm – Invest s. r. o

ktorá našim darcom poskytla zdarma celodenný vstup  do thermal parku vo Vrbove.

Oceneni darcovia krvi za rok 2010

Brondzová plaketa:     Ľudmila Vanečková
Jaroslav Kollár

Strieborná plaketa:   Ján Kaňa

Zlatá  plaketa:     Pavol Dilský

Oceňovanie darcov krvi

Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov plaketami profesora MUDr. Jána Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.

 

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:

 

Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov

Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov

Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov

Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov

Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. – za rozvoj darcovstva krvi

 

 

Vo Vrbove boli za rok 2010 ocenení títo darcovia: