PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Ako sme darovali krv

Dňa 19,05 2013 MS SČK vo Vrbove v spolupráci z farským úradom a národnou transfúznou stanicou v Poprade organizovali odber krvi.Darcovia mohli prísť na farský úrad vo Vrbove od 09.00 hod. do 12.00. hod.kde im bola odobratá krv. Darovania krvi sa zúčastnilo 20 darcov a 18 – tim bola krv aj odobratá.Darcom bolo pripravené občerstvenie vo forme kávy,čaj a koláčov

Všetkým darcom úprimne ďakujeme a tešíme sa na nich znovu.

Zoznam darcov ktorí sa zúčastnili odberu krvi.


Zuzana Majerčáková – Tvarožna
Gabriela Krejči – Tvarožna
Antón Pirožek – Vrbov
Ján Strelko – Vrbov
Michal Čup – Vrbov
Petra Hatasová – Vrbov
Marcela Čižiková – Vrbov
Michal Giblak – Levoča
Peter Bretz – Vrbov
Stanislav Koľ – Žakovce
Peter Blaščak – Ľubica
Miroslav Migač – Vrbov
Ján Kaňa – Vrbov
Marian Zummer – Vrbov
Marcela Hrebeňárová – Vrbov
Ondrej Kaňa – Vrbov
Jozef Kovalčík – Vrbov

Lukaš Bartko – Vrbov
Všetkým darcom ďakujeme.

 

Dňa 16,09 2012 MS SČK vo Vrbove v spolupráci z farským úradom a národnou transfúznou stanicou v Poprade organizovali odber krvi.Darcovia mohli prísť na farský úrad vo Vrbove od 09.00 hod. do 12.00. hod.kde im bola odobratá krv. Darovania krvi sa zúčastnilo 20 darcov a 18 – tim bola krv aj odobratá.Darcom bolo pripravené občerstvenie vo forme kávy,čaj a kováčov

Všetkým darcom úprimne ďakujeme a tešíme sa na nich znovu.

Zoznam darcov ktorí sa zúčastnili odberu krvi.

 


Ľudovít Šmihula – Kežmarok

Marta Maľaková – Vrbov

František Štieber – Bratislava

Elena Zummerová – Vrbov

Marian Zummer – Vrbov

Ján Vanečko – Vrbov

Ján Kaňa – Vrbov

Peter Bretz – Vrbov

Ján Hrebeňár – Vrbov

Andrea Matalíková – Vrbov

Tomáš Hrebeňár – Vrbov

Slávka Krempaská – Vrbov

Bibiana Durišová – Mlynica

Adriana Matalíková – Vrbov

Ondrej Kaňa – Vrbov

Dagmar Paugschová – Vrbov

Martin Šmihula – Kežmarok

Michal Giblak – Levoča

 

Všetkým darcom úprimná vďaka

Odber krvi

Dňa 22.04 2012 MS SČK vo Vrbove v spolupráci z farským úradom a národnou transfúznou stanicou v Poprade organizovali odber krvi.Darcovia mohli prísť na farský úrad vo Vrbove od 09.00 hod. do 13.00. hod.kde im bola odobratá krv. Darovania krvi sa zúčastnilo 21 darcov a 21 – tim bola krv aj odobratá.Darcom bolo pripravené občerstvenie vo forme kávy,čaj a kováčov

Všetkým darcom úprimne ďakujeme a tešíme sa na nich znovu.

Zoznam darcov ktorí sa zúčastnili odberu krvi.

Vanečko Ján Vrbov

Michalcová Beáta Vrbov

Čup Michal Vrbov

Krempaská Slávka Vrbov

Hatasová Petronela Vrbov

Čup Peter Vrbov

Bretz Peter Vrbov

Budzák Vladimír Vlková

Mrázik Pavol Ľubica

Hrebeňár Ján Vrbov

Dilský Jozef Vrbov

Gáll Ján Vrbov

Kaňa Ondrej Vrbov

Demjenová Eva Vrbov

Zummer Pavol Vrbov

Matalíková Andrea Vrbov

Kovalík Jozef Vrbov

Pirožek Vladimír Vrbov

Matalíková Adriana Vrbov

Faltin Peter Vrbov

Bartko Lukáš Vrbov