PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Karneval

Veľký detský karneval

 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža uskutočnil veľký detský karneval, ktorý sa konal dňa 26. januára 2013 vo Vrbove. Akcia bola uvedená v spolupráci s obecnou knižnicou v zastúpení pani Blaščákovej a miestom konania bola budova ZŠ Vrbov. Karnevalu sa zúčastnilo 60 deti spolu s rodičmi. Predseda MS SČK Pavol Dilský slávnostne zahájil otvorenie akcie o 14.30 hodine srdečným privítaním všetkých masiek a poprial zúčastneným dobrú zábavu. Pre deti boli pripravené občerstvenie, rozne súťaže, za ktoré boli odmenené, vyhodnotila sa najkrajšia maska, no kedže každá maska bola niečim zaujímavá a jedinečná, každý malý účastník  dostal sladkú odmenu. Bohatý program plný dobrej nálady a detskej veselosti ukončila o 19-tej hodine diskotéka, na ktorej sa deti s rodičmi poriadne vytancovali.

 

 

Detský Karneval

Miestny spolok Slovenského červeného kríža uskutočnil veľký detský karneval, ktorý sa konal dňa 26. februára 2011 vo Vrbove. Akcia bola uvedená v spolupráci s obecnou knižnicou v zastúpení pani Blaščákovej a miestom konania bola budova ZŠ Vrbov. Karnevalu sa zúčastnilo 50 deti spolu s rodičmi. Predseda MS SČK Pavol Dilský slávnostne zahájil otvorenie akcie o 15-tej hodine srdečným privítaním všetkých masiek a poprial zúčastneným dobrú zábavu. Pre deti boli pripravené občerstvenie, rozne súťaže, za ktoré boli odmenené, vyhodnotila sa najkrajšia maska, no kedže každá maska bola niečim zaujímavá a jedinečná, každý malý účastník  dostal sladkú odmenu. Bohatý program plný dobrej nálady a detskej veselosti ukončila o 19-tej hodine diskotéka, na ktorej sa deti s rodičmi poriadne vytancovali.