PrihláseniePrezentácia

TOPlist

MDD

Oslava MDD a ukážka prvej pomoci pri dopravnej nehode.

MS SČK vo Vrbove, organizácia Únia žien vo Vrbove  Obecný úrad Vrbov zorganizovali oslavu MDD, ktorá sa uskutočnila dňa 03.06 2012. Súčasťou tejto oslavy bola aj ukážka prvej pomoci pri dopravnej nehode.

Oslava MDD začala o 14.30 hod.príhovorom p.Kačmarekovaj.ktorá privítala všetky deti a rodičov,popriala im všetko dobré k ich sviatku a informovala ich o priebehu oslavy. Potom už zahučali sirény,ktoré sprevádzali príchod hasičskej služby a lekárskej zachraňovacej služby k pripravenej úkažke dopravnej nehode. Hasiči a záchranári ukazovali deťom svoju spoluprácu pri vyberaní  zranených osôb z havarovaného dopravného prostriedku.Po ukážke si mohli deti prezrieť hasičské a záchrane vozidla. Taktiež si mohli vyskúšať resuscitáciu osoby na pripravenom modeli.Oslava ďalej prebiehala na futbalovom ihrisku, kde deti mohli súťažiť v 14 disciplínach, za ktoré získali pečiatky, ktoré si potom vymenili za sladkosti.  K športovým výkonom deti povzbuzdovala hudbe, rodičia a dobrá nálada. Podujatie sa skončilo o 17.30 hod.

Rozlúčka z letom

Dňa 27. 08. 2011 sa uskutočnila akcia Rozlúčka z letom, ktorá bola určená predosvšetkým deťom. Rozlúčky sa zúčastnilo 50 detí a dospelých.  Po zraze, ktorý bol o 10.00 hod pred farským úradom vo Vrbove sme sa presunuli do lesa, kde na nás už čakalo občerstvenie po dlhej prechádzke vo forme chleba s nátierkou a pitia. Potom sa deti rozdelili do 4. skupín, ktoré súťažili vo vedomostiach o zvieratách, rastlinách ale aj o červenom kríži , či o zraneniach a zranených.Ich odmenou boli medaily za 1., 2., a 3. miesto  a opekačka, ktorá zahnala ich hlad. Potom si nadobudnutú energiu mohli vybiť pri hraní futbalu a vybíjanej. Na záver dňa sa deti rozdelili do dvoch skupín a spolu s vedúcimi sa rozbehli hľadať poklad. Na ceste za pokladom museli prejsť rôznymi skúškami (recitovanie, zber šišiek, poznávanie rastlín…)Za ich námahu boli odmenaný sladkým pokladom, ktorý ich čakal na konci putovania. A potom nás už len čakala cesta domov , na ktorej sme si zaspievali a zaspomínali na letné zážitky a rozlúčili sa z letom.