PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Predseda

Kvapka krvi


Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Vrbove

v spolupráca s Rímskokatolíckym úradom Vrbov,

vás srdečne pozýva k rozhodnutia sa pre

darovanie svojej krvi

 

Darovať svoju krv môžete v našej obci


16 marca 2014


v priestoroch farského úradu vo Vrbove


od 09.00 do 12.00 hod


Tešíme sa na vašu účasť.

 

Kvapka krvi

 


Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Vrbove

v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Vrbov

Vás srdečne pozýva k rozhodnutiu sa pre

darovanie svojej krvi

 

Darovať svoju krv môžete v našej obci.

 

20 októbra  2013

 

v priestoroch farského úradu vo Vrbove

 

od 09.00 do 12.00 hodine

 

Tešíme sa na vašu účasť.

Dňa 19,05 2013 MS SČK vo Vrbove v spolupráci z farským úradom a národnou transfúznou stanicou v Poprade organizovali odber krvi.Darcovia mohli prísť na farský úrad vo Vrbove od 09.00 hod. do 12.00. hod.kde im bola odobratá krv. Darovania krvi sa zúčastnilo 20 darcov a 18 – tim bola krv aj odobratá.Darcom bolo pripravené občerstvenie vo forme kávy,čaj a koláčov

Všetkým darcom úprimne ďakujeme a tešíme sa na nich znovu.

Zoznam darcov ktorí sa zúčastnili odberu krvi.


Zuzana Majerčáková – Tvarožna
Gabriela Krejči – Tvarožna
Antón Pirožek – Vrbov
Ján Strelko – Vrbov
Michal Čup – Vrbov
Petra Hatasová – Vrbov
Marcela Čižiková – Vrbov
Michal Giblak – Levoča
Peter Bretz – Vrbov
Stanislav Koľ – Žakovce
Peter Blaščak – Ľubica
Miroslav Migač – Vrbov
Ján Kaňa – Vrbov
Marian Zummer – Vrbov
Marcela Hrebeňárová – Vrbov
Ondrej Kaňa – Vrbov
Jozef Kovalčík – Vrbov

Lukaš Bartko – Vrbov
Všetkým darcom ďakujeme.