PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Daniel

Kde môžete darovať krv

Na farskom úrade vo Vrbove približne každé štyri mesiace alebo:

Adresy a telefónne čísla hematologicko – transfuziologických oddelení

 

Poprad                                NTS SR, NsP Banícka 28

052/7125238

Krv môžete darovať

v prac. dňoch v časoch:

Pondelok od 06:00 – do 14:00

Utorok     od 06:00 – do 17:00

Streda      od 06:00 – do 14:00

Štvrtok    od 06:00 – do 14:00

Pistol       od 06:00 – do 14:00

 

1. Bardejov                             HTO, Sv. Jakuba 21, v areáli NsP

054/4788472

2. Stará Ľubovňa                    HTO, Ľubovnianska nemoc.,

Obrancov mieru 3

052/4322431

3. Brezno                                HTO, NsP Banisko 1

048/6114290

4. Čadca                                 HTO, NsP Čadca Palárikova 2311

041/4604298

5. Dolný Kubín                        HTO, NsP L. N. Jégeho,

Nemocničná 1944/10

043/5801560

6. Dunajská Streda                 HTO, NsP Veľkoblahovská 23

031/5571262

7. Galanta                               HTO, Svätého Lukáša

031/7833111, kl.331

8. Humenné                             HTO, Nemocnica A. Lena,

Ul. 1. mája 2045/21

057/7706581

9. Ilava                                    HTO, NsP Štúrova 3

042/4466999

10. Komárno                           HTO, Forlife n.o., Mederčská 39

035/7909361

11. Košice                               HTO, Nemocnica, Košice – Šaca,

1.súkr. nem. Lúčna 15

055/6737263

12. Levice                               HTO, NsP SNP 19

036/6312804

13. Levoča                              HTO, NsP  Probstnerova 2

053/4512254

14. Liptovský Mikuláš              HTO, NsP Palúčanská 25

044/5563204

15. Lučenec                            HTO, NsP Nám. republiky 14

047/4322712

16. Malacky                             HTO, NsP Dukl. hrdinov

034/7723230

17. Michalovce                        HTO, Špitálska ul. 1

056/6416111

18. Myjava                              HTO, NsP Staromyjavská ul.

034/6212721

19. Partizánske                       HTO, NsP Nová nemocnica 511

038/7492217

20. Piešťany                            HTO, NsP Winterova ul. 66

033/79 55 311

21. Považská Bystrica             HTO, NsP Nemocničná ul.

042/4304417

22. Prievidza, Bojnice             HTO, NsP Prievidza

Nemocničná 2

046/5112111

23. Rimavská Sobota             HTO, NaP n.o. Šrobárova 1

047/5612195

24. Rožňava                           HTO, NsP Špitálska 1

058/7771489

25. Ružomberok                    HTO ÚVN Generála Miloša

Veselá 21

044/4382577, 438

26. Skalica                            HTO, NsP Koreszkova 9

034/6645048

27. Spišská Nová Ves            HTO, NsP Janského 1

053/4424241

28. Stará Ľubovňa                  HTO, Odd. klinickej biochémie

Obrancov mieru 3

052/4317248

29. Svidník                              HTO, NsP Letná 2

054/7860111

30. Topoľčany                         HTO, NsP ul. 17.novembra

038/ 5321807

31. Trebišov                            HTO, NsP SNP 1079/76

056/6660111

32. Trstená                              HTO, NsP Mieru 549/16

043/6307271

33. Vranov nad Topľou            HTO, NsP Hlovíkova 187

057/4422741

34. Zlaté Moravce                    HTO nemocnica Bernolákova 1

037/6905345

35. Zvolen                               HTO, NsP Kuzmányho nábr. 28

045/5201657

36. Žiar nad Hronom               HTO, NsP Sládkovičova ul.

045/6709420

37. Revúca                              HTO, RM-H, n.o. NsP, Litovelská 25

058/830 333

38. Myjava                              HTO, Staromyjavská 59

034/6212322

 

 

 

Adresy a telefónne čísla odberových miest Národnej transfúznej služby SR

 

1. Banská Bystrica                   NTS SR Nám. L. Svobodu

048/4134514

2. Bratislava                           NTS SR Limbová 3

02/59103026

3. Bratislava                            NTS SR FN Ružinov, Ružinovská 6

02/43336758

4. Košice                                 NTS SR, FNsP Trieda SNP 1

055/6428829

 

5. Martin                                  NTS SR, MFN a Kollárova 2

043/4203284

6. Nitra                                    NTS SR, Špitálska 6

037/6545517

7. Nové Zámky                         NTS SR, Slovenská 11

035/6912734

8. Poprad                                NTS SR, NsP Banícka 28

052/7125238

9. Prešov                                 NTS SR, NsP Hollého 14

051/7722247

10. Trenčín                              NTS SR, NsP Legionárska ul.28

032/6566111

11. Trnava                               NTS SR ul. A. Žarnova 11

033/5938774

12. Žilina                                  NTS SR, NsP Ul. V. Španyola 43

041/5110412

Oceňovanie darcov krvi

Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov plaketami profesora MUDr. Jána Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.

 

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:

 

Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov

Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov

Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov

Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov

Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. – za rozvoj darcovstva krvi

 

 

Vo Vrbove boli za rok 2010 ocenení títo darcovia:

Postup a pravidlá ako darovať krv

Niečo o krvi

Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení krvácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú, napríklad, na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život.

Čo treba chápať pod pojmom darovanie krvi?

- Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

- Pred odberom krvi sa darca musí zaregistrovať, vyplniť dotazník s otázkami, podľa ktorých už môže posúdiť, či je vhodný ako darca krvi. Musí sa podrobiť vyšetreniu hladiny krvného farbiva alebo vyšetreniu krvného obrazu, teploty, tlaku krvi a vyšetreniu lekárom. Dôraz sa kladie aj na zhodnotenie dotazníka a doplnenie potrebných údajov získaných pri rozhovore s lekárom. Darca sa musí pri registrácii preukázať občianskym preukazom, či pasom, legitimáciou poistenca zdravotnej poisťovne a viacnásobný darca preukazom darcu krvi.

 

Kto môže byť darcom krvi?

- každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov)

 

Kto nemôže darovať krv?

- kto prekonal infekčnú žltačku typu B a C a bol v styku s chorými na toto ochorenie za posledný rok (V prípade infekčnej žltačky typu A (napríklad v detskom veku, môže byť darcom krvi človek až po určitom časovom odstupe)

- kto prekonal iné vážne infekčné choroby (informovať sa treba na ne u lekára transfuziologického oddelenia)

- kto bol posledný mesiac chorý

- kto dlhodobo užíva lieky (s výnimkou hormonálnej antikoncepcie)

- kto bol posledný rok operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou

- kto si dal urobiť “piercing” – t.j.prepichnúť uši, nos, peru, obočie alebo kožu na iných častiach tela

- kto dostal transfúziu krvi alebo plazmy

- kto je nosičom víru HIV spôsobujúceho AIDS

- kto mal v poslednom roku HIV-pozitívneho sexuálneho partnera a patrí k skupinám rizikovým na prenos HIV (ako napríklad vnútrožiloví narkomani, prostitúti a prostitútky, homosexuálne sa správajúci muži, jednotlivci používajúci neobvyklé sexuálne praktiky, sexuálni partneri pacientov dostávajúcich transfúziu krvi a plazmy

- kto podstúpil operáciu mozgových obalov, transplantáciu rohovky

- kto sa liečil pomocou hormónov hypofýzy a u koho sa v rodine vyskytla familiárna forma tohto ochorenia

- v súvislosti s Creutzfeldt- Jacobovou chorobou (CJCH) sa Nariadením Ministerstva zdravotníctva SR z júla 2005 z darcovstva krvi vylučujú osoby, ktoré žili v rokoch 1980 – 1996 viac ako 6 mesiacov vo Veľkej Británii a v Írsku. Toto opatrenie je preventívne, pretože prenos CJCH transfúziou krvi nebol dokázaný

- z darcovstva krvi sa vylučujú ženy počas menštruácie a počas ťarchavosti (žena môže darovať krv až 1 rok po pôrode, ak nedojčí)

 

Ako často možno darovať krv?

- Muži môžu darovať krv každé 3 mesiace, ženy každé 4 mesiace

 

Čo treba urobiť na zvýšenie bezpečnosti svojej krvi?

- Hoci sa moja krv pri odbere vyšetrí na prítomnosť povrchového antigénu infekčnej žltačky typu B, protilátok proti HIV a proti infekčnej žltačke typu C, napriek tomu, že sa urobia aj testy na syfilis, ako aj pečeňové testy, na transfúziu sa môže použiť až po vyhovujúcom výsledku.

- Ak som sa správal rizikovo (pozri vyššie) a ešte som v inkubačnom období (čase, kedy sa dostupnými laboratórnymi testami nedá dokázať daný antigén pôvodcu ochorenia alebo jeho protilátka), môžem by som ohroziť príjemcu mojej krvi.

- Pokúsim sa zlepšiť kvalitu svojho života a nebudem užívať drogy, (cigarety, alkohol, lieky bez lekárskeho predpisu ani akékoľvek návykové látky (pri požičiavaní nesterilných ihiel sa medzi toxikomanmi prenášajú krvou infekčné ochorenia).

- Pomôže mi zdravá racionálna strava obsahujúca dostatok zeleniny a ovocia, jedlá so zníženým obsahom živočíšnych tukov, s dostatkom kvalitných bielkovín (ktoré obsahuje hydina, ryby, mlieko, vajcia a strukoviny).

- Denne mám vypiť najmenej 1,5 až 2 litre tekutín (najlepšie čistej vody alebo minerálky, džúsu, čaju).

- Tesne pred odberom krvi budem konzumovať len ľahkú stravu (čaj, pečivo, med, džem, banán), bez tukov a dožičím si dostatok spánku a tekutín bez obsahu alkoholu).

- Lekárske a laboratórne vyšetrenie, ktoré absolvujem v súvislosti s odberom krvi, mi poskytne dôležité informácie o mojom zdravotnom stave.

- Každý podnik radšej zamestnáva zdravého človeka – darcu krvi!

- Pri každom odbere krvi sa používa výlučne jednorazový materiál, preto sa nemôžem nakaziť.

- Pri každom odbere krvi sa odoberie obyčajne 400 až 450 ml krvi. Odber trvá 5 – 10 minút.

- Po odbere krvi strávi darca na transfuziologickom oddelení alebo mieste odberu asi hodinu, spojenú obvykle s občerstvením, najviac však dve hodiny.

 

Je potrebná pred odberom krvi špeciálna dieta?

- Na odber krvi má darca prísť oddýchnutý, nemal by sa nachádzať v časovom strese. Pred darovaním by mal prijímať dostatok tekutín (vodu, ovocné šťavy, minerálku, čaj alebo kávu). Nemal by prísť hladný (treba sa však vyhnúť potravinám s obsahom tuku, fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov).